Alvitor AS

IT konsulentselskap med særlig fokus på Microsoft

 

Forretningområde

·        Systemarkitektur og prosjektledelse inklusive sky-løsninger

·        Analyse og presentasjon av store datatløsninger («big data») ved hjelp av Microsoft SQL Server med  Analysis Services

·        Automatisert innsamling og vasking av data

·        Design og implemenytering av internett løsninger ved hjelp av Microsofts verktøy

·        Design og implementering av desktop løsninger ved hjelp av Microsoft Presentation Foundation (WPF)

·        Design av databaser i SQL Server, vedlikehold av eldre systemer basert på Microsoft Access 

Kompetanse

·        Alvitor har spesialkompetanse på utvikling av applikasjoner for WEB og databaser der brukervennlighet står i fokus.

·        Alvitor AS har erfaring fra prosjekter i bl.a. Telenor og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

·        Selskapets historikk strekker seg tilbake til år 2001

Kontakt oss

·        Mobil +47 915 19 685

·        Epost: gylver@online.no

·        Kontoradresse: c/o Gylver, Nedre Skøyen vei 12, 0276 Oslo

·        Foretaksnr: NO-983172687 MVA